Elektroninis verslo sprendimas – efektyvus būdas valdyti įmonėje vykstančius procesus

Išaugus įmonės veiklai, darbuotojų, klientų ir vykdomų operacijų skaičiui kilo poreikis diegti elektroninius verslo valdymo sprendimus. 2016 m. gegužės – birželio mėn. UAB „eKopija ” įgyvendino projektą „UAB „eKopija“ procesų optimizavimas įdiegiant e-verslo sprendimą“, kurio metu įdiegta verslo valdymo sistema, taip pat įsigyta kompiuterinė technika įrangos diegimui bei sklandžiam jos darbui užtikrinti.

Projektas bus naudingas įmonės plėtrai, kadangi leis padidinti įmonės efektyvumą ir darbo našumą, o tai teigiamai paveiks įmonės konkurencingumą ir leis padidinti pajamas, pritraukti naujų klientų, užtikrinti aukštą paslaugų kokybę.

Projekto metu buvo įdiegta verslo valdymo sistema, kuri apjungė ir pagerino šių verslo procesų valdymą:

Projekto išlaidos iš dalies buvo finansuotos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, projektui skirta paramos suma 22 590,80 Eur, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-293

Pranešimas spaudai

2018-02-20, Vilnius

UAB „Ekopija“ įgyvendina projektą „UAB „Ekopija“ inovatyvių valdymo sistemų ir vadybos metodo diegimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas LT“.

Įdiegus vadybos metodą, bus užtikrintas vykdomų procesų nuoseklumas, sistemingas tikslų įgyvendinimas, o tai suteiks pranašumą prieš įmonės konkurentus. Įsidiegus numatytą priemonę, įmonė galės geriau užtikrinti nuolatinį kokybės gerinimą ir veiklos stebėsenos bei procesų koregavimo kultūros vystymą. Pagrindinis vadybos metodo įsidiegimo tikslas, kad įmonėje prasidėtų nuolatinio tobulinimo procesas ir jis nesustotų. Tam, kad patirti maksimalią naudą metodai bus aktyviai taikomi bei plėtojami ir po projekto.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 5000,00 Eur.

 

Kontaktai:

Gediminas Viselga

El. p. – gediminas@ordus.lt

<< Grįžti atgal
2019 © eKopija